หมายเลข ID หัวข้อ : 00120512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2018

ไฟ LED สีแดงบน Android TV มีการกะพริบ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

กรุณาลองทำการปิดเพาเวอร์ไปก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยใช้รีโมทอินฟราเรดหรือปุ่มเพาเวอร์. นอกจากนี้, ให้ลองทำการถอดปลั็กสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก แล้วจากน้ัน ให้เสียบกลับเข้าไปใหม่.

หมายเหตุ: ในกรณีนี้, รีโมทแบบบลูทูธไม่สามารถใช้งานได้.

ถ้าไฟ LED สีแดงกะพริบแสดงว่ามีการหยุดไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ.
ถ้าไฟ LED สีแดงยังกะพริบต่อไปอีก, กรุณาติดต่อกับศูนย์ข้อมูลลูกค้า.