หมายเลข ID หัวข้อ : 00119623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

ฉันไม่สามารถติดตั้งหรืออัพเดตแอพพลิเคชั่นจาก Google Play Store.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. การตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่.

  ถ้าต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น, พื้นที่ว่างในการจัดเก็บที่มีอยู่จะต้องมากกว่าขนาดของแอพพลิเคชั่นที่ทำการติดตั้ง. 

  • สำหรับ Android OS7 (Nougat)
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในกลุ่ม TV.
   4. เลือกที่ Device storage.
   5. เลือกที่ Internal shared storage.
   6. เลือกที่ Available.

  • สำหรับ Android OS6 (Marshmallow)
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในกลุ่ม TV.
   4. เลือกที่ Storage.
   5. เลือกที่ Available.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านจะทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม, จะมีข้อความ Server error แสดงขึ้นมาและท่านจะไม่สามารถเข้าถึง Google Play Store ได้.

 2. เมื่อมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ให้ทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นออกไป.

  หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นออกไป, ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นนั้นจะถูกลบไปด้วย.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Apps ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะถอนการติดตั้งจาก downloaded apps.
  5. เลือกที่ Uninstall.
  6. เลือกที่ OK

   ถ้าหากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำตามคำสั่งด้านล่างนี้.

 3. รีเซ็ตทีวี.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี, อ้างอิงถึง:
  วิธีการรีเซ็ต Android TV?

 4. กรุณายกเลิกการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่าง ๆ ทั้งหมด.
  1. กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Google Play Store ใน Apps.
  3. เลือกที่ My Apps.
  4. เลือกที่ Downloading....
  5. เปิดที่ไอคอน application.
  6. เลือกที่ CANCEL INSTALL หรือ เลือกที่ไอคอน stop.

 5. กรุณาดำเนินการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับ Google Play services.
  1. กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ TV ในกลุ่ม Apps.
  4. เลือกที่ Google Play services ในกลุ่ม System app.
  5. เลือกที่ Clear data จากนั้น กด OK, และ บนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา, เลือกที่ CLEAR ALL DATA จากนั้น กด OK.
  6. เลือกที่ Clear cache จากนั้น กด OK.

  หมายเหตุ:

  • บางเวอร์ชั่นของ Google Play Store อาจต้องทำการแก้ไขต่อไปนี้.
   ถอดสาย Ethernet ออกจากทีวี, และเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi เป็นการชั่วคราว.
   จากการสลับไปเป็น Wi-Fi, แอพ Google Play Store เวอร์ชั่นล่าสุดจะได้รับการติดตั้งเข้าไปให้.

  • ท่านไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่จำกัดไว้เมื่อมีการตั้ง Parental controls ไว้.
   ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   Home -> Apps -> Google Play Store -> Settings -> Parental controls Settings