หมายเลข ID หัวข้อ : 00118942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2017

การจำแนกเสียงไม่ทำงาน ถึงแม้ว่า ฉันจะกดปุ่ม Microphone บนตัว Touchpad Remote Control.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • มีการควบคุมระยะไกลสองประเภทที่สนับสนุนการจดจำเสียง, Touchpad remote control และ IR (Infrared) remote control. รีโมทคอนโทรลเหล่านี้มีเครื่องหมายหรือปุ่มไมโครโฟนตามที่แสดงในภาพด้านล่าง.

  IR and TP remote controls

  • A (Touchpad Remote Control ที่สนับสนุนการจดจำเสียง)
  • B (IR remote control ที่สนับสนุนการจดจำเสียง)
 • ดูคู่มือการใช้งาน Android TV ของท่านเพื่อดูว่า มีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่สนับสนุนการจดจำเสียงอยู่ที่ไหน.

เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ, แม้กระทั่งเมื่อกดปุ่ม Microphone บนรีโมทคอนโทรล, ฟังก์ชั่นการจดจำเสียงจะไม่ทำงานและ Search box จะไม่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลหรือหน้าจอตั้งค่าบางอย่าง. ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนเมื่อฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน:

หมายเหตุ: รายการด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า:

 • ในคอนเทนท์ต่าง ๆ ของ Help Guide (เมื่อโฟกัสไปที่อื่นที่ไม่ใช่เฮดเดอร์) (*1)
 • Sony Legal
 • หน้าจอล็อกอินของ PlayMemories Online ในอัลบั้ม, และช่วยให้หน้าจอของ PlayMemories Online ในการตั้งค่าอัลบั้ม
 • PS Video (*1)
 • SONY ID (หน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน Sony)
 • NetAD (เปิดใช้งานจาก DUX)
 • NetAD (เปิดเลือกจาก Sony)
 • PS Now Store (*1)
 • เมนู Action
 • Discover
 • During initial setup (*1)
 • During initial setup (ยกเว้น การเลือกโดย Home > Settings > Initial setup ในกลุ่ม TV) (*2)
 • Google Privacy Policy
 • Google Open Source Licenses
 • Google Terms of Service
 • System WebView licenses (*2)
 • Casting YouTube (*1)

(*1): สำหรับรุ่นปี 2558 และ 2559
(*2): สำหรับรุ่นปี 2560