หมายเลข ID หัวข้อ : 00136554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

มีฟอร์แมทใดบ้างของไฟล์ที่รองรับได้โดย Media Player จาก Google Play Store?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คอนเทนท์ต่าง ๆ จากอุปกรณ์ USB หรือจากเครือข่ายในบ้านไม่สามารถเล่นได้โดย Media Player, ที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store.

ฟอร์แมทของไฟล์ ที่รองรับได้โดย Media Player จาก Google Play Store มีดังต่อไปนี้.

  • Audio : AAC, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, wma, ac3, dts
  • Video : H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9(4K TV only), wmv, vp6, mjpeg

หมายเหตุ: