หมายเลข ID หัวข้อ : 00136730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2018

BRAVIA TV เข้าสู่โหมด standby เมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ผ่าน USB hub

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

BRAVIA TV ไม่รองรับการใช้ USB hubs หรือ อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่าน hub.
โปรดเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ได้โดยตรง, โดยไม่ใช้ hub.