หมายเลข ID หัวข้อ : 00160805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

Android TV ใช้ Android OS เวอร์ชั่นใด?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของคุณ หรือ การอัพเดตสถานะของซอฟต์แวร์.

ตรวจสอบเวอร์ชั่นโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ About ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Version.