หมายเลข ID หัวข้อ : 00120277 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ฉันจะจับคู่ Touchpad remote กับ Sony Android TV ของฉันได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัว Touchpad remote จำเป็นต้องมีสำหรับการบริการ เช่น การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) . แต่ ท่านอาจจะยังต้อง ทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Touchpad remote ของท่านด้วย  และ จากนั้น จับคู่เข้ากับ Sony Android TV ของท่านก่อนที่จะใช้งานได้. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า Touchpad remote มีการซิงค์เข้ากับทีวีของท่าน:

[HOME] > [Settings] > [NETWORK & ACCESSORIES - TOUCHPAD REMOTE CONTROL SETTINGS] > [Pair Touchpad Remote Control] > [Yes], จากนั้น ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

HOME

Android - Home

Settings

Android - Settings

NETWORK & ACCESSORIES - TOUCHPAD REMOTE CONTROL SETTINGS

Android - Network and accessories - Touchpad settings

Pair Touchpad Remote Control

Android - Pair Touchpad remote

Pair new remote [Yes]

Android - Pair new remote - Yes

คำสั่งลำดับการจับคู่บนหน้าจอ

Android - คำสั่งลำดับการจับคู่บนหน้าจอ

หมายเหตุ:

  • เพื่องานการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) ท่านจะต้องมี Touchpad remote. Sony Android TV บางเครื่องจะไม่มี Touchpad remote ให้มาในกล่องด้วย.
  • รูปถ่ายจากหน้าจอ ที่แสดงนี้ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของท่าน.