หมายเลข ID หัวข้อ : 00115535 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/03/2016

วิธีการเตรียมพร้อมการเริ่มต้นใช้งาน Touchpad Remote Control.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการเริ่มต้นใช้งานตัวรีโมท.

  1. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออก.
  2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของ Touchpad Remote Control ออก.
  3. กดที่บริเวณแป้นสัมผัสนาน 3 วินาที ในระหว่างที่กดปุ่ม VOL - และ ปุ่ม POWER ไว้.
    Image

    เมื่อการเตรียมพร้อมการเริ่มต้นใช้งานทำได้สำเร็จ, ไฟสีแดงจะมีการกระพริบสองครั้ง.
    Image
  4. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก)ของทีวีเข้าไป.

หมายเหตุ: หลังการเตรียมพร้อมการเริ่มต้นใช้งาน จำเป็นที่จะต้องทำการจับคู่ตัว Touchpad Remote Control นั้นกับทีวีเสียก่อน.
สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในการจับคู่ ให้ตรวจสอบดูจากคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
Touchpad Remote Control ไม่ทำงาน เมื่อฉันใช้งานเป็นครั้งแรก. มีแต่วิดีโอภาพเคลื่อนไหวสำหรับ Touchpad Remote Control เล่นซ้ำกลับไปมา.