หมายเลข ID หัวข้อ : 00135058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2018

มีอุปกรณ์ Xperia ใดบ้างที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเชื่อมต่อกับ Screen mirroring ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อุปกรณ์ Xperia ต่อไปนี้ได้รับการยืนยันว่า เชื่อมต่อได้.

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3 
  • Xperia SP  (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C  (C2305/ S39h)
  • Xperia M2
  • Xperia T3
  • Xperia AX/ V
  • Xperia GX/ TX

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะของการใช้, อาจมีการขาดตอนของวิดีโอหรือเสียงหรือหยุดการทำงานไปพร้อมกันได้.