หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

วิธีการรีเซ็ต Android TV ของฉัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: วิธีใช้สำหรับ Android TV. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ต BRAVIA TV อื่นที่ไม่ใช่ Android TV, อ้างถึง:  วิธีการดำเนินการรีเซ็ตทีวี

BRAVIA TV ของท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Android, ซึ่งใช้ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจำนวนมาก. เช่นเดียวกับอุปกรณ์เหล่านี้, การรีเซ็ต Android TV ของท่านเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาบางอย่างเช่น ไม่มีภาพ, มีแต่เสียง, รีโมทไม่ทำงาน, หรือ แอพทำงานช้ามาก.

Image

ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี.

หมายเหตุ:

 • เมื่อเชื่อมต่อ USB เข้ากับทีวี, ถอดสาย USB ออกจากทีวีก่อนรีเซ็ต.
 • ถ้าทีวีปิดอยู่ให้เปิดเครื่องก่อนและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ชี้รีโมทคอนโทรลไปยังไฟ LED ส่องสว่าง และกดค้างปุ่ม POWER ของรีโมทเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที จนกว่า Power off ปรากฎ.

   Image

   [1]: ไฟ LED
   [2]: ปุ่ม POWER บนรีโมท

  2. ทีวีจะเริ่มต้นอัตโนมัติ. รอประมาณ 1 นาที, และ ทีวีจะเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง.
   ถ้าไม่สามารถรีบูตได้, กดปุ่ม POWER บนรีโมทเพื่อเปิดทีวี.

   Image

  3. การดำเนินการรีเซ็ตทีวีเสร็จสมบูรณ์.
   ตรวจสอบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว.

หมายเหตุ:

 • ถ้าท่านถอดปลั๊กและเสียบสายไฟอาจมีผลเช่นเดียวกับขั้นตอนการตั้งค่าใหม่ด้านบน.
  ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากกดปุ่ม POWER บนรีโมท, ทดลองตามด้านบน.
  ถ้าท่านไม่ได้ถอดปลั๊กทีวี, ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในเครื่องจะถูกปล่อยออกมา. ดังนั้น ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและข้อมูลข้อผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นและอนุญาตให้ท่านใช้ทีวีอีกครั้งเป็นปกติ.

  Image

  1. ปิดทีวี.
  2. ถอดปลั๊กไฟทีวีออกจากเต้าเสียบไฟ.
  3. ปล่อยทีวีทิ้งไว้ประมาณ 2 นาที.
  4. เสียบสายไฟเข้าไปใหม่กับเต้าเสียบ.