หมายเลข ID หัวข้อ : 00136721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2018

วิธีการดูและรับฟังรูปภาพ วิดีโอ และเพลงในอุปกรณ์ USB

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB.
  3. รอจนกว่า อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  4. เลือกที่ Album, Music, หรือ Video.
  5. กดที่ปุ่ม left arrow ของรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังขอบด้านซ้าย, จากนั้น กดปุ่มเดียวกันเพื่อแสดงเมนู.
  6. เลือกที่ Folders จากเมนูที่แสดงขึ้นมา.
    Image
    หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีคอนเทนท์ต่าง ๆ แสดงขึ้นมา, ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากทีวี, แล้วเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.