หมายเลข ID หัวข้อ : 00136728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

BRAVIA TV ไม่รองรับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อผ่านทางสาย USB

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบล่าสุด (เฟิร์มแวร์) ไว้ในทีวี.
 2. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่, และตรวจสอบให้แน่ใจว่า BRAVIA TV และอุปกรณ์มือถือมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างแน่น.
 3. ตรวจสอบว่า สาย USB รองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้. สาย USB ที่ทำมาสำหรับการชาร์จไฟโดยเฉพาะจะไม่สามารถใช้ได้.
 4. ถ้าหากอุปกรณ์มือถือใช้ MTP (Media Transfer Protocol) อยู่, ตัวเครื่องจะไม่ได้รับการรองรับ.
  ให้เปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ในอุปกรณ์มือถือของท่านไปเป็น MSC (Mass Storage Class).

  หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น, PTP (Picture Transfer Protocol) สามารถใช้งานได้เช่นกัน.
  • สำหรับรายละเอียดค่าสเปคและวิธีการปรับตั้งอุปกรณ์มือถือของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์.

  ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้งานการปรับตั้งการเชื่อมต่อกับ Xperia Z3.

  1. จากหน้าจอ Home ให้เลือกที่ Settings - Xperia Connectivity.
  2. จากกลุ่ม USB Connectivity เลือกที่ USB connection mode และ จากนั้น Mass storage mode (MSC).

   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่ได้รับการรองรับ แม้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ MSC มีความเป็นไปได้ที่หน่วยความจำภายในนั้นจะไม่รองรับ MSC  ในกรณีเช่นนี้ ให้โอนถ่ายข้อมูล (รูปภาพ, ฯลฯ) ไปให้กับการ์ด SD หรือ หน่วยความจำที่ถอดออกได้ประเภทอื่น.

 5. ถ้าหากรายการต่าง ๆ ข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้, ให้เชื่อมต่อโดยใช้เครือข่ายในบ้าน MHL, Screen mirroring หรือ Wi-Fi Direct.