หมายเลข ID หัวข้อ : 00146332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2016

หลอดไฟ LED นี้จะติดสว่าง แม้ว่าจะปิดเครื่อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในสภาวะต่อไปนี้หลอดไฟ LED จะติด และ กะพริบ แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้ว

  • ทีวีนั้นกำลังดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์
  • ทีวีตรวจสอบพบว่ามีความผิดพลาดในการวิเคราะห์ตนเอง
  • ทีวีมีการแจ้งเตือนที่สำคัญบางอย่างอยู่