หมายเลข ID หัวข้อ : 00106314 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2018

วิธีการนำกล้อง Action Cam ใส่เข้าไปในเคสกันน้ำ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนการนำกล้อง Action Cam ใส่เข้าไปในเคสกันน้ำ;

 1. เลื่อนตัวล็อคที่ตำแหน่ง [1] และจับไว้ก่อน, จากนั้น ให้จับส่วนที่มีลักษณะกลม ๆ และดันออกตามทิศทางตำแหน่ง [2].
  Image
 2. เปิดฝาเคสและนำกล้องใส่เข้าไปในเคส.
  ปล่อยปุ่ม REC HOLD (lock) เพื่อเปิดกล้อง.
  Image
 3. ใส่แผ่นของตัวเคสเข้าไปตามช่องของฝาเคส.
  Image
 4. เกี่ยวสายคาดที่อยู่ส่วนล่างของฝาเคส [1], และปิดสายคาดตามทิศทางตำแหน่ง [2], จนกระทั่งลงล็อค.
  ปิดสายคาดจนกระทั่งตัวล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม.
  Image

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, คลิกได้ที่ ลิงค์วิดีโอช่วยสอน จะมีคำแนะนำสำหรับ SPK-AS1.