หมายเลข ID หัวข้อ : 00140396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

คำว่า ความละเอียดของภาพ (Resolution) และอัตราสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio) มีความหมายอย่างไรกับทีวีของฉัน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ความละเอียดของภาพ (Resolution) และอัตราสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายฟอร์แมทและรูปที่ท่านจะเห็นได้บนหน้าจอทีวีของท่าน. ในทีวี, ค่าทั้งสองนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันและมีผลกระทบต่อกัน.

ความละเอียดของภาพ (Resolution)

ความละเอียดของภาพ (Resolution) จะเป็นการระบุถึงจำนวนพิกเซล (จุด) ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นภาพในทีวีของท่าน. ในขนาดของจอภาพใด ๆ ที่ให้มา, การที่มีจำนวนจุดในรูปภาพมากขึ้นเท่าใด, ความละเอียดของภาพก็จะสูงขึ้นเท่านั้น และ คุณภาพโดยรวมของภาพก็จะสูงขึ้นไปด้วย.

ความละเอียดของภาพของทีวีมักจะมีการระบุไว้เป็นจำนวนของพิกเซลหรือจุดที่อยู่ทางแนวตั้งในภาพนั้น. แต่ละความละเอียดเหล่านี้จะมีการตั้งชื่อเรียกให้ด้วย.

TV Resolution Example
[A] ความละเอียดของภาพ (Resolution) (# จุดของแนวตั้งของภาพ)

อัตราสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio)

อัตราสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความละเอียดของภาพ. ค่านี้จะเป็นอัตราสัดส่วนของความกว้างต่อความสูงของหน้าจอทีวี. ค่าอัตราสัดส่วนภาพบางอันจะออกแบบมาให้รับกับความละเอียดของภาพบางอย่างเพื่อไม่ให้มีภาพที่ยืดหรือผิดเพี้ยนและไม่มีแถบว่างสีดำรอบ ๆ รูปภาพ.

TV Aspect Ratio Example
[A] ความสูง (Height)
[B] ความกว้าง (Width)

ตัวอย่างทั่วไปของทีวี

 ความละเอียดภาพ(Resolution)

 คำอธิบาย

 อัตราสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio)

ความกว้าง (Width) (พิกเซล) 

 ความสูง (Height) (พิกเซล)

480i หรือ 480p

 ความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) (SD)

4:3

640

480

720p

 ความคมชัดสูง (High Definition) (HD)

16:9

1280

720

1080i หรือ 1080p

 ความคมชัดสูง (High Definition) (HD)

16:9

1920

1080

2160p

 ความคมชัดสูงมาก (Ultra High Definition) (UHD) หรือ 4K

16:9

3840

2160