หมายเลข ID หัวข้อ : 00103937 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2018

แบตเตอรี่ใช้งานได้ระยะเวลาสั้น แม้ว่า เครื่อง Walkman นั้นจะมีการชาร์จไฟมาเต็ม

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 • ฉันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนาน?
 • เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าเมื่อตอนที่ฉันซื้อเครื่อง Walkman มาใหม่ ๆ.
 • ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สั้น แม้ว่า จะทำการชาร์จไฟมาจนเต็ม.

ให้ลองวิธีการต่อไปนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่. ให้ใช้การปรับตั้ง/ฟังก์ชั่นที่จะป้องกันให้แบตเตอรี่มีการใช้งานเฉพาะเมื่อท่านต้องการ.
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง บางโหมดหรือการปรับตั้งบางอย่างที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ อาจจะไม่มีให้ใช้งาน. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมผลิตภัณฑ์นั้น.

 • การปรับตั้งเพื่อลดความสิ้นเปลีองของแบตเตอรี่.
  • การปรับตั้งเวลาให้สั้นลงใน Screen Off Timer เช่น 30 วินาที หรือ 15 วินาที จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้.
  • การปรับตั้งระดับความสว่างของหน้าจอไปเป็น ระดับ 3 จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานกว่าการปรับไว้ที่ระดับ 5 ถึงประมาณ 40%.
   brightness

   [A]: ระยะเวลาของแบตเตอรี่
   [B]: ความสว่างระดับ 3
   [C]: ความสว่างระดับ 5

  • การปรับตั้งฟังก์ชั่นยกเลิกนอยส์รบกวนไปเป็น Off จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานกว่าการ On ประมาณ 20%.
  • การปรับตั้งของ Bluetooth ไปเป็น Prioritize Connection จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานกว่า การปรับตั้งของ Prioritize Sound Quality ได้ประมาณ 25%.
 • การปรับตั้ง/ฟังก์ชั่นที่สิ้นเปลีองกำลังงานมา
  • การปรับตั้ง Playback speed (DPC) (ความเร็วของการเล่น) ไปที่ x2.0 จะสิ้นเปลืองกำลังงานได้รวดเร็วกว่าการ Off ประมาณ 70%.
  • การใช้ฟังก์ชั่น Equalizer, VPT (Surround), DSEE (Sound Enhance), Clear Stereo และ Dynamic Normalizer จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ได้รวดเร็วกว่าไม่ได้เปิดใช้งานประมาณ 50%.
  • การเล่นของไฟล์เพลงแบบที่เป็น high-definition เช่น ไฟล์ High-Resolution Audio, จะสิ้นเปลืองกำลังงานมากกว่าการเล่นไฟล์เพลงแบบ low-definition เช่น ไฟล์ MP3.

เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งที่ระบุในคู่มือ แม้ว่า ท่านจะได้ลองทำตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น, แสดงว่าแบตเตอรี่ต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่.
หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ เนื่องจาก เครื่อง Walkman นี้ต้องใช้วิธีการถอดประกอบเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่.

หมายเหตุ:

 • เรื่องเกี่ยวกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น
  ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น, ปฏิกิริยาทางเคมีจะมีการอ่อนแรงลงและพลังงานไฟฟ้าจะออกมาน้อยลง. แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จไฟได้เต็มในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น. ถึงแม้ว่า ท่านจะทำการชาร์จไฟไว้เต็มจากสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นกว่า, อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อนำมาใช้ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น. (ถ้าหากท่านกลับไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นอีก อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะกลับไปเป็นปกติได้เหมือนเดิม)

  temperature

 • ฟังก์ชั่นที่จะช่วยลดความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
  ในเครื่อง Walkman บางรุ่นจะใช้งานได้กับฟังก์ชั่น battery care mode (โหมดดูแลแบตเตอรี่). battery care mode จะทำงานเพื่อช่วยลดความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้โดยไม่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม (ชาร์จเต็มที่ 100%). เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ การชาร์จไฟจะหยุดที่ประมาณ 90% ของการชาร์จไฟเต็ม. ในโหมด Battery Care ขีดแรกของตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะหายไปรวดเร็วกว่าการใช้งานปกติ.