หมายเลข ID หัวข้อ : 00133067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/03/2017

ไม่มีการปรับตั้งค่าของโหมดโฟกัสในแอพ PlayMemories Mobile เมื่อใช้แอพ Smart Remote Control และติดตั้งเลนส์ที่มีสวิทช์ AF/MF อยู่ด้วยเข้าไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

  • Smart Remote Control จะรองรับได้เฉพาะการติดตั้งในรุ่นของกล้อง Sony บางรุ่นเท่านั้น. ให้เข้าไปดูในหน้าเว็บของแอพ PlayMemories Camera สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องที่รองรับได้.
  • อุปกรณ์มือถือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตจะต้องมีการติดตั้งแอพ PlayMemories Mobile เข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้สามารถใช้ Smart Remote Control ได้. ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพ PlayMemories Mobile ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก Google Play store, App Store, หรือจาก Windows Store.
  • หมายเหตุ: PlayMemories Mobile สำหรับ Windows PC ใช้ได้เฉพาะกับ VAIOs ของ Sony. นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน Windows ในเวอร์ชั่น Windows 8.1 / 10 (64 bit).
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการติดตั้ง Smart Remote control เวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไปให้กับกล้อง.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการติดตั้ง PlayMemories Mobile เวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไปให้กับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ.

แอพ Smart Remote Control นี้จะรองรับเลนส์ที่มีสวิทช์ AF/MF ได้. อย่างไรก็ตาม, จะไม่มีการปรับตั้งค่าโหมดการโฟกัสในแอพ PlayMemories Mobile หลังการดำเนินการต่อไปนี้ในระหว่างที่มีการติดตั้งเลนส์ที่มีสวิทช์ AF/MF อยู่ด้วยเข้าไป:

  • เมื่อสวิทช์โฟกัสบนตัวเลนส์มีการเปลี่ยนไปที่ AF.
  • เมื่อโหมดโฟกัสในแอพ PlayMemories Mobile เปลี่ยนไปเป็น MF และออกจากแอพ Smart Remote Control.
  • เมื่อสวิทช์สำหรับการโฟกัสบนตัวเลนส์เปลี่ยนไปที่ MF, ให้เปิดแอพ Smart Remote Control ขึ้นมาใหม่ และ เชื่อมต่อกับแอพ PlayMemories Mobile ใหม่.

การปรับตั้งของโหมดโฟกัสในแอพ PlayMemories Mobile จะมีให้เฉพาะโดยการเชื่อมต่อ PlayMemories Mobile, การเปลี่ยนแป้นปรับค่าเปิดรับแสงหรือการเปลี่ยนโหมดโฟกัสในการปรับตั้งเมนูของกล้อง.