หมายเลข ID หัวข้อ : 00101102 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2018

ไม่สามารถจะป้อน Band Setting ในระหว่างที่ทำการ Screen Mirroring ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ท่านสามารถจะทำการเลือกปรับตั้งแถบย่านความถี่คลื่นไร้สายสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct ได้ด้วยตนเอง, เมื่อทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ไร้สายใด ๆ.

เมื่อหน้าจอสแตนด์บายสำหรับการปรับตั้ง Wi-Fi Direct แสดงขึ้นมา, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อเข้าไปที่การปรับตั้งย่านความถี่คลื่นไร้สายของทีวี. (วิธีการนี้ใช้สำหรับทีวีรุ่นปี 2557)

 1. กดที่ Options.
 2. เลือกที่ Band Setting.
 3. เลือกที่ Auto.

  หมายเหตุ:

  • เลือกที่ Auto (2.4GHz Band) เมื่อทำเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเฉพาะ 2.4GHz เท่านั้น.
  • เลือกที่ Auto (5GHz Band) เมื่อทำเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเฉพาะ 5GHz เท่านั้น.
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับย่านความถี่คลื่นไร้สายที่รองรับได้ในทีวีของท่าน, ให้ตรวจสอบรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ของท่าน.

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างถึงวิธีการที่จะตั้งค่าย่านความถี่คลื่นไร้สายของทีวี. (วิธีการนี้ใช้สำหรับรุ่นต่าง ๆ ของ Android TV)

 1. เลือกที่ Setting
 2. เลือกที่ Network.
 3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
 4. เลือกที่ Advanced settings.

  Image

  หมายเหตุ:

  • Band Setting ไม่สามารถจะใช้ได้ เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเซ็ตอัพ Wi-Fi ใน Network Set-up.
  • การปรับตั้งย่านความถี่คลื่นไร้สายที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการเลือกเมื่อมีการเปิดฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไว้บนตัวทีวี.