หมายเลข ID หัวข้อ : 00091328 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2016

ในระหว่างที่ฉันรับชม YouTube หรือ วิดีโอจาก DLNA ผ่าน wireless LAN, บางครั้งการเชื่อมต่อมีการขาดหายไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้.

 1. ตรวจสอบความแรงคลื่นวิทยุของ wireless LAN.
  ถ้าหากคลื่นวิทยุของ wireless LAN อ่อนไป, การเชื่อมต่ออาจไม่มีความเสถียรและ wireless LAN อาจจะไม่เชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อบางครั้งจะไม่มีความเสถียร.
  ให้อ้างอิงกับสิ่งต่อไปนี้และทำการตรวจสอบสถานะของคลื่นวิทยุ.
  1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Help.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ View Network setting and status.
  5. ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ Signal Strength จากหน้าจอที่แสดง.
    
 2. วางตัวเราท์เตอร์ wireless LAN ไว้ให้ใกล้กับทีวี และตรวจสอบว่า ปัญหานั้นดีขึ้นหรือไม่.
  อาจมีสาเหตุต่าง ๆ ของการทำให้เกิดความล้มเหลวของการติดต่อสื่อสารระหว่างทีวีและตัวเราท์เตอร์ wireless LAN ได้.

 3. ทำการปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังงานให้กับอุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ และอุปกรณ์ wireless LAN ตัวอื่น ๆ และตรวจสอบว่า ปัญหานั้นดีขึ้นหรือไม่.

  • อุปกรณ์ Bluetooth จะใช้คลื่นวิทยุย่าน 2.4GHz เช่นเดียวกันกับของตัวแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย.
  • Bluetooth ที่ใช้สำหรับแป้นพิมพ์ เมาส์ แบบไร้สาย และตัวควบคุมแบบไร้สายของ PlayStation3 ฯลฯ.
  • การติดต่อสื่อสารของ Wireless LAN ของทีวีอาจจะไม่ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เนื่องจาก คลื่นวิทยุของอุปกรณ์ wireless LAN ตัวอื่น ๆ.

 4. ให้เปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุของ เราท์เตอร์ wireless LAN และทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่ด้วย.
  • การติดต่อสื่อสารในย่านคลื่นวิทยุบางย่าน (ช่องสัญญาณวิทยุ) อาจจะไม่มีความเสถียร เนื่องจาก การมีนอยส์รบกวนและอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น ๆ.
   การติดต่อสื่อสารอาจจะทำให้มีความเป็นเสถียรได้โดยการเปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุของเราท์เตอร์ wireless LAN ได้.
  • ถ้าหากยังไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวล่าสุดกับเราท์เตอร์ wireless LAN ของท่าน, การใช้เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดจะทำให้มีความเสถียรขึ้น.
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุและการอัพเดตเฟิร์มแวร์, กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของเราท์เตอร์โดยตรง.