หมายเลข ID หัวข้อ : 00091291 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ (แบบใช้สาย) แสดงออกมาเป็น OK, Failed, Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีและเราท์เตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้.

Image

กรุณาลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไปนี้.

 1. สาย LAN ของทางด้านทีวีมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง; แต่สาย LAN ทางด้านของเราท์เตอร์ไม่มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.
  ให้เชื่อมต่อสาย LAN ใหม่อีกครั้ง หรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออันอื่น.

  Image

  ถ้าหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้:
  มีปัญหาในการเชื่อมต่อของสาย LAN หรือพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อของตัวเราท์เตอร์.

  ถ้าหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้:
  ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.
  ถ้าหากผลของการวิเคราะห์ยังเป็นเหมือนเดิม, กรุณาลองทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาของคำถามที่พบบ่อยนี้.
  ถ้าหากผลการวิเคราะห์แสดงออกมาเป็นอย่างอื่น, กรุณาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องตามด้านล่างนี้:
 2. การติดต่อสื่อสารอาจจะมีการรบกวนจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารมีการใช้เวลานาน. ให้เปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังตามลำดับต่อไปนี้.

  1. ถอดสายเพาเวอร์ออกตามลำดับของทีวี เราท์เตอร์ และโมเด็ม.
  2. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์เข้าไปตามลำดับของโมเด็ม และเราท์เตอร์. รอประมาณ 2 นาที หลังจากที่ถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก.
  3. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ของทีวีเข้าไป และเปิดเพาเวอร์จ่ายกำลัง, และจากนั้น ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ.

  ถ้าหากมีการแสดงผลเดียวกันแสดงออกมา, กรุณาติดต่อศูนย์บริการ.