หมายเลข ID หัวข้อ : 00091317 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/04/2018

มีรหัสแสดงความผิดพลาดออกมา เมื่อเข้าไปในหรือมีการอัพเดตคอนเทนท์ต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ต.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาตามหมายเลขรหัสข้อผิดพลาดนั้น.

สำหรับซีรี่ย์ W5xxD, W60xD, W65xD, W75xD, อ้างถึง ที่นี่ .
 

 1. รหัสข้อผิดพลาด: 1002 แสดงออกมา
 2. รหัสข้อผิดพลาด: 1106 แสดงออกมา
 3. รหัสข้อผิดพลาด: 1107 หรือ 2123 หรือ 3218 หรือ 7003 แสดงออกมา
 4. รหัสข้อผิดพลาด: 2200 แสดงออกมา
 5. รหัสข้อผิดพลาด: 4012 แสดงออกมา
 6. รหัสข้อผิดพลาด: 5010 แสดงออกมา
 7. รหัสข้อผิดพลาด: 7007 แสดงออกมา
 8. รหัสข้อผิดพลาด: 7016 แสดงออกมา
 9. รหัสข้อผิดพลาด: 1 ถึง 30 หรือ 50 ถึง 200 หรือ 300 แสดงออกมา

 

 

 1. รหัสข้อผิดพลาด: 1002 แสดงออกมา
  ข้อผิดพลาดนี้ระบุว่า ทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
  BRAVIA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.
 2. รหัสข้อผิดพลาด: 1106 แสดงออกมา
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 1106 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดู Internet video ในทีวี.

 3. รหัสข้อผิดพลาด: 1107 หรือ 2123 หรือ 3218 หรือ 7003 แสดงออกมา
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 1107 หรือ 2123 หรือ 3218 หรือ 7003 แสดงออกมาในระหว่างการเซ็ตอัพเครือข่าย หรือ เมื่อพยายามจะเข้าไปที่คอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ต.

 4. รหัสข้อผิดพลาด: 2200 แสดงออกมา
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 2200 แสดงขึ้นมาในทีวี เมื่อจะเข้าไปที่การเชื่อมต่อกับเครือข่าย.

 5. รหัสข้อผิดพลาด: 4012 แสดงออกมา
  ความล้มเหลวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์นี้. ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบ.

 6. รหัสข้อผิดพลาด: 5010 แสดงออกมา
  ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนของการดำเนินการอินเตอร์เน็ตของโปรแกรม. โปรดลองทำตามดังต่อไปนี้.

  ขั้นแรก, ดำเนินการตาม Internet Connectivity Symptoms.

  1. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ Help.
  2. เลือกที่ Customer Support - Internet Connectivity Symptoms.
  • ถ้าหากมี Failed ในผลของการวิเคราะห์
   โปรดทำการตรวจสอบการปรับตั้งของการเชื่อมต่อเครือข่าย.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นตอนการแก้ปัญหา, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
   BRAVIA ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.
  • ผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดเป็น OK
   ให้ดำเนินการตรวจสอบในสิ่งต่อไปนี้ตามลำดับ.
   1. อัพเดต BRAVIA ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด.
    สำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์, โปรดดูที่  วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์.
   2. ดำเนินการ Refresh Internet Content.
    1. กดที่ปุ่ม HOME, จากนั้น เลือกที่ Settings.
    2. เลือกที่ Network - Refresh Internet Content.
   3. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังการดำเนินการตามวิธีการแก้ปัญหาข้างต้น, ให้ทำการรีเซ็ตค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นตามสถานะที่ส่งมอบออกมาจากโรงงาน, และจากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่.
    สำหรับรายละเอียด, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้.
    วิธีการรีเซ็ตทีวีแบบ factory settings.

    ถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการรีเซ็ต อาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับเครือข่ายเป็นการชั่วคราว.
    อาจจะทำการแก้ไขได้หลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วช่วงหนึ่ง. โปรดทำการลอง Refresh Internet Content อีกครั้ง หลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง.
     
 7. รหัสข้อผิดพลาด: 7007 แสดงออกมา
  รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจจะแสดงออกมาได้ ถ้าหากมีการสูญหายของการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต หรือความเร็วของสายอินเตอร์เน็ตมีต่ำเมื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต.
  ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยใช้หน่วยความจำ USB, และ จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่.

 8. รหัสข้อผิดพลาด: 7016 แสดงออกมา
  ข้อผิดพลาดนี้อาจจะแสดงออกมาได้ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งของสภาวะแวดล้อมของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น (ISP)
  เมื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต.
  ให้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยทำการอัพเดตโดยใช้หน่วยความจำ USB, และจากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่.
 9. รหัสข้อผิดพลาด: 1 ถึง 30 หรือ 50 ถึง 200 หรือ 300 แสดงออกมา
  เรื่องนี้เป็นปัญหาของการติดต่อสื่อสารกับเป้าหมายของการเชื่อมต่อ (ด้านของเซิร์ฟเวอร์). ในกรณีที่เป็นสาเหตุชั่วคราว, ปัญหาอาจได้รับการแก้ไขให้หลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง. ขั้นแรก, ให้ลองเข้าไปดูอีกครั้งหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง.