หมายเลข ID หัวข้อ : 00091305 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ (แบบไร้สาย) แสดงออกมาเป็น found (หรือ OK), OK, Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีและเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อกัน; แต่ทีวีไม่สามารถจะทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตต่อจากเราท์เตอร์.

Image
กรุณาลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไปนี้.

 1. ถ้าหากท่านใช้อินเตอร์เน็ตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นครั้งแรก หรือ อุปกรณ์อื่นใด ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้, ให้แจ้งกับผู้ให้บริการที่ทำสัญญากันอยู่ว่า สายหรือโมเด็มสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ และการเชื่อมต่อของโมเด็ม โทรศัพท์/แฟกซ์ และเราท์เตอร์เป็นไปอย่างถูกต้อง.

 2. ถ้าหากมีเพียงทีวีเท่านั้นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้, มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือมีการปิดการเชื่อมต่อหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเราท์เตอร์, ท่านจะต้องทำการตั้งค่ารายละเอียดการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการเข้าไปใหม่ (รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับตั้งของการเชื่อมต่อ PPPoE) ให้กับเราท์เตอร์นั้น.
  จำเป็นต้องมีการตั้งค่าให้กับรายละเอียดการเชื่อมต่อเสมอ. ให้เตรียมเอกสารที่ส่งมาจากผู้ให้บริการไว้หลังจากที่ได้ทำสัญญา และติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์ตัวจริง.

 3. การติดต่อสื่อสารอาจมีการรบกวนจากอุปกรณ์ใด ๆ โดยทำให้การติดต่อสื่อสารล่าช้าเสียเวลา. ให้เปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังงานตามลำดับต่อไปนี้.
  1. ถอดสายไฟเพาเวอร์ของทีวี, เราท์เตอร์ และโมเด็ม.
  2. เชื่อมต่อสายไฟเพาเวอร์ตามลำดับของโมเด็มและเราท์เตอร์. รอประมาณ 2 นาที หลังจากที่ได้ถอดสายไฟเพาเวอร์ของทีวีออก.
  3. เชื่อมต่อสายไฟเพาเวอร์ของทีวีและเปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังขึ้นมา, และจากนั้น ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ.

  4. ถ้าหากผลลัพธ์ที่แสดงออกมายังเหมือนเดิม, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ.  ถ้าหากผลการวิเคราะห์แสดงออกมาเป็นอย่างอื่น, กรุณาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องตามด้านล่างนี้: