หมายเลข ID หัวข้อ : 00091276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

ผลของการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ (แบบใช้สาย) แสดงออกมาเป็น Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สาย LAN ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับทีวี หรือทีวีไม่รองรับสาย LAN.

Image

กรุณาลองตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้.

 1. รีบูตเครื่องทีวีขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้ทีวีนั้นรองรับสาย LAN.
  1. ปลดสาย LAN ออกจากทีวี.
  2. ปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังงานของทีวี โดยใช้รีโมทและถอดสายไฟเพาเวอร์ออก.
  3. เชื่อมต่อสายไฟเพาเวอร์เข้าไปอีกครั้ง และเปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังงานขึ้นมา.
  4. เชื่อมต่อสาย LAN ให้แน่น.
  5. ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.

  ถ้าหากผลของการวิเคราะห์ยังเป็นเหมือนเดิม, กรุณาลองทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาของคำถามที่พบบ่อยนี้.

  ถ้าหากมีผลของการวิเคราะห์แสดงออกมาเป็นอย่างอื่น, กรุณาดูวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละอันนั้น:

 2. ให้ตรวจสอบว่า ทีวีนั้นสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่โดยการใช้สาย LAN หรืออุปกรณ์อันอื่นที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติ.

  ถ้าหากปัญหาสามารถแก้ไขได้:
  สาย LAN ก่อนหน้านี้มีปัญหา.

  ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้:
  ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.

  ถ้าหากมีผลลัพธ์แสดงออกมาเหมือนเดิม, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ.