หมายเลข ID หัวข้อ : 00126082 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

ปัญหาโดยทั่วไป เมื่อใช้แอป Music Center (SongPal) กับระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคล.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อาจจะสามารถพบกับปัญหาต่อไปนี้ได้ เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) กับระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคล:

 • การเชื่อมต่อของ Bluetooth ระหว่างระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลกับสมาร์ทโฟนล้มเหลว.
 • ตัวเลือกเมนูของระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลไม่แสดงขึ้นมาในสมาร์ทโฟน.
 • ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลไม่ตอบสนองกับ Music Center (SongPal).

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลและแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ไม่ได้มีการตั้งค่าไว้ หรือทำไว้อย่างถูกต้อง. เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ทำการเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลกับแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ใหม่ในอุปกรณ์มือถือของคุณโดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

สำหรับอุปกรณ์มือถือ Android:

 1. แตะที่ปุ่ม Menu (3 จุดบนแถบด้านบน) บนอุปกรณ์มือถือ.
 2. เลือกที่ Terminate Connection.
 3. ปิดเครือข่ายและฟีเจอร์ BT STBY ของระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลไว้ก่อน, เปิดและปิดระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคล
 4. เปิดระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลขึ้นมา และ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเข้าไปใหม่โดยใช้ Bluetooth.
 5. เปิดแอปพลิเคชัน Music Center(SongPal)บนอุปกรณ์มือถือ.

สำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS:

 1. กดที่ปุ่ม Home บนอุปกรณ์มือถือ iOS ของท่าน เพื่อปิดแอปพลิเคชัน.
 2. ยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth จากการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือ iOS ของท่าน.

  Image
   
 3. ปิดเครือข่ายและฟีเจอร์ BT STBY ของระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลไว้ก่อน.
 4. เปิดระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลขึ้นมา และ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเข้าไปใหม่โดยใช้ Bluetooth.
 5. เปิดแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) บนอุปกรณ์มือถือ.

หมายเหตุ: อ้างถึง เว็บไซต์สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อกับ Music Center (SongPal) สำหรับอุปกรณ์มือถือ.