หมายเลข ID หัวข้อ : 00082925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/09/2016

วิธีการส่งภาพอุปกรณ์มือถือโดยใช้ NFC One-touch sharing.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ฟังก์ชั่น NFC ที่อุปกรณ์มือถือจะต้องเปิดการทำงาน.
 • ฟังก์ชั่น Sleep and lock-screen ของอุปกรณ์มือถือต้องปิดการทำงาน.
 • ต้องติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของแอพพลิเคชั่น PlayMemories Mobile ไว้ในอุปกรณ์มือถือของท่าน.
 • สำหรับภาพยนตร์, ท่านสามารถทำการโอนถ่ายได้เฉพาะภาพยนตร์ MP4 ที่บันทึกด้วย [File Format] ที่ตั้งไว้เป็น [MP4].
 • ตัว (N mark) ต้องมีแสดงบนหน้าจอของกล้อง.
 1. ทำการเล่นรูปภาพในกล้องที่จะทำการส่งไปให้กับอุปกรณ์มือถือ.

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ เป็นไปได้ที่จะส่งรูปภาพได้หลาย ๆ ภาพ. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.

  1. กดที่ MENU.
  2. เลือกที่ (wireless).
  3. เลือกที่ Send to Smartphone.
  4. เลือกที่ This Image, All Images on This Date หรือ Multiple Images.
  5. ให้รอการยืนยันบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อ, จากนั้น ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ NFC.
 2. แตะอุปกรณ์มือถือเข้ากับกล้องนาน 1-2 วินาที จนกระทั่ง แอพพลิเคชั่น PlayMemories Mobile เปิดทำงานขึ้นมา.
  Touch devices

  หมายเหตุ: ตำแหน่งของเครื่องหมาย N บนตัวกล้องจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้อง. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่อง.

 3. การโอนถ่ายรูปภาพจะเริ่มต้นขึ้น.

หมายเหตุ:

 • ขนาดของรูปภาพที่ส่งให้กับอุปกรณ์มือถือสามารถเปลี่ยนแปลงได้. โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.
  • บนอุปกรณ์มือถือของท่าน, เปิดที่แอพพลิเคชั่น PlayMemories Mobile.
  • ไปที่ Settings.
  • เลือกที่ Copy Image Size.
  • เลือกที่ Original, 2M หรือ VGA.
 • รูปภาพที่โอนถ่ายมาจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ PlayMemories Mobile.
 • บางรูปภาพอาจไม่แสดงออกมาบนอุปกรณ์มือถือขึ้นอยู่กับฟอร์แมทที่ใช้ทำการบันทึก.
 • ภาพ RAW จะได้รับการแปลงให้เป็นฟอร์แมท JPEG เมื่อส่งออกไป.
 • ถ้าหากมีดัชนีภาพ (image index) แสดงขึ้นมาในกล้อง ท่าจะไม่สามารถทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ โดยใช้ฟังก์ชั่น NFC ได้.
 • Airplane Mode ต้องปิดไว้ทั้งในตัวกล้อง และอุปกรณ์มือถือ.
 • โปรดดูรายละเอียดในคู่มือใช้งานที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์.