หมายเลข ID หัวข้อ : 00080166 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/09/2016

(--------------) หรือ MEDIA, ฯลฯ แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หากไม่สามารถเริ่มงานได้ในการถ่ายภาพและกล้องแสดงคำว่า RCVER, MEDIA หรือ เส้นปะติดต่อกัน (------) บนหน้าจอ LCD, โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

 • ถ้า RCVER ปรากฎขึ้นมา, การจัดการไฟล์ของการ์ดหน่วยความจำจะถูกเรียกคืน.

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูล หากข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นห้ามใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำและรอจนกว่าจะมีการแสดงบนหน้าจอจะหายไป.

Image

 • MEDIA กะพริบ ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้าไปไม่ถูกต้อง.

Image

 • (------) แสดงตรงกลางของหน้าจอถ้าหากการ์ดหน่วยความจำมีการใส่เข้าไปในทิศทางที่เอียง; การ์ดหน่วยความจำไม่ได้รับการรองรับจากการที่ขั้วสัมผัสสกปรก. ก็จะมีการแสดงว่า การ์ดหน่วยความจำมีการใส่เข้าไปไม่ถูกต้องด้วย.

 Image

ถ้าหากท่านพบกับความผิดพลาด เช่น MEDIA หรือ ลายเส้นปะ (----)Image ท่านสามารถลองทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกและเช็ดส่วนที่สกปรกออกโดยใช้ผ้าแห้งหรือก้านสำลี.

  หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสกับขั้วหรือส่วนที่เป็นโลหะ ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำ microSD ไม่ได้รับการรองรับ, ให้ตรวจสอบว่า มีการใส่เข้าไปผิดทิศทางหรือใส่เข้าไปเป็นมุมเอียงหรือไม่.

สำคัญ: ถ้าหากใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปเป็นมุมเอียง, การ์ดนั้นอาจจะติดและไม่สามารถถอดออกมาได้.

 • เมื่อหน้าจอ LCD ของกล้องมีการคว่ำหน้าลง ให้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ออก. วิธีการนี้ใช้ไม่ได้กับเครื่องที่เป็นรุ่น FDR-X1000V.

  Image
  [A] ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD, ให้ใส่เข้าไปโดยหันด้านที่พิมพ์ข้อความขึ้นด้านบนจนได้ยินเสียงคลิก.

  [B] ถ้าหากท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ Memory Stick Micro (M2), ให้ใส่เข้าไปโดยด้านที่เป็นขั้วสัมผัสหันขึ้นด้านบนจนได้ยินเสียงคลิก.

หมายเหตุ: ท่านสามารถใส่การ์ดเข้าไปได้ตรง ๆ และกดบริเวณตรงกลาง.

 • การ์ดหน่วยความจำที่เสียก็อาจจะอีกสาเหตุหนึ่งได้ ให้ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอื่น ตรวจสอบดูกล้องถ้าหากกล้องเกิดอาการเดียวกันกับการ์ดหน่วยความจำมากกว่าหนึ่งอัน.

 • ถ้าหากฟอร์แมทที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอ คือ XAVC S, ข้อความแสดงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการ์ดหน่วยความจำจะมีแสดงขึ้นมาได้ เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำที่นอกเหนือจากที่แนะนำเข้าไป. ให้ใช้การ์ดหน่วยความจำที่ถูกต้อง.

หมายเหตุ: ฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึกวิดีโอและการ์ดหน่วยความจำที่แนะนำจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นของเครื่อง. รายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึกวิดีโอและการ์ดหน่วยความจำที่แนะนำ ให้ตรวจสอบกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.

ถ้าหากข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา, แม้ว่า จะใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่นที่แตกต่างออกไป, กล้องนั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบจาก ศูนย์บริการ