หมายเลข ID หัวข้อ : 00076625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2016

ข้อความให้ตรวจสอบการติดตั้งของเลนส์แสดงขึ้นมา และเลนส์ที่ใส่เข้าไปไม่ได้รับการรองรับจากกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับข้อความแสดงความผิดพลาดทั้งสองต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบสิ่งที่แนบมากับเลนส์ (Check the Lens attachment).
 • ไม่มีการติดตั้งเลนส์ (No Lens Attached).

ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้. ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นประกอบในขั้นตอนให้ลุล่วงตามวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ใช้เลนส์ที่เป็นแบบใช้งานร่วมกันได้.
  ถ้าต้องการตรวจสอบรายการของเลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับกล้องของท่าน, ให้อ้างอิงกับลิงค์ต่อไปนี้:
  รายละเอียดของการใช้งานร่วมกันได้ของตัวบอดี้กล้อง-เลนส์

  สำคัญ: ถ้าหากติดตั้งตัวบอดี้กล้องเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ดูดาว หรือ อุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน (ขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน) จะจำเป็นต้องทำหนึ่งในต่อไปนี้:

  • ตั้งหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมดไปที่ Manual (M).
  • ตั้งค่าตัวเลือก Release w/oLens ในเมนูกล้องไปที่ Enable.
  • ตั้งค่าตัวเลือก Shutter lock ในเมนูกล้องไปที่ Off: no lens.

  หมายเหตุ: เลนส์ Lensbaby บางตัวอาจจะติดตั้งเข้ากับบอดี้กล้องเลย อย่างไรก็ตาม, เลนส์ Lensbaby จะไม่มีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับตัวบอดี้ของกล้องและไม่สามารถทำการรองรับได้. Sony จะไม่มีการสนับสนุนในเรื่องการใช้งานกับเลนส์ Lensbaby นี้.

 2. ตรวจสอบว่า เลนส์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องดีหรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากเลนส์มีการติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง, จุดเชื่อมต่อที่ จะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างตัวบอดี้ของกล้องกับเลนส์จะไม่สัมผัสกัน. ห้ามทำการกดที่ปุ่มปลดเลนส์ แต่ให้หมุนเลนส์ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและให้อยู่ติดกับบอดี้ของกล้องจนได้มีเสียงคลิก. ด้านล่างเป็นตัวอย่างตำแหน่งของปุ่มปลดเลนส์นี้.

  ตำแหน่งของปุ่มปลดเลนส์ (NEX-7)
  image

 3. การปิดตัวกล้อง.

 4. ถอดเลนส์ออกจากตัวบอดี้ของกล้อง.

 5. ตรวจสอบดูขั้วคอนแท็คของตัวบอดี้ของกล้องที่เชื่อมต่อกับเลนส์.

  ถ้าหากมีความสกปรกที่หน้าสัมผัสของตัวบอดี้หรือที่เลนส์, ตัวบอดี้ของกล้องอาจจะไม่สามารถทำการรองรับเลนส์ได้ เนื่องจาก การติดตั้งที่ล้มเหลว. ให้เช็ดสิ่งสกปรกออกจากหน้าสัมผัสนั้นด้วยก้านสำลีหรือผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม (ผ้าสำหรับใช้ทำความสะอาด ฯลฯ), แล้วจึงติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวบอดี้กล้อง.

  สำคัญ:

  • ตอนทำการเช็ดสิ่งสกปรกออก, ให้ระมัดระวังที่ต้องเก็บเอาสิ่งสกปรกหรือขยะต่าง ๆ นั้นออกจากภายในตัวบอดี้ของกล้อง หรือ เลนส์.
  • ระวังอย่าไปสัมผัสกับผิวหน้าของเลนส์.
  • ห้ามออกแรงกดแต่ให้ทำการเช็ดอย่างเบา ๆ เพื่อที่จะได้ไม่ไปกดแรงที่หน้าสัมผัสของตัวบอดี้.

  หน้าสัมผัสของเลนส์
  image

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งใดปิดบังหรือกีดขวางหน้าสัมผัสโลหะที่ตัวเลนส์โดยการทำความสะอาดที่หน้าสัมผัส.

  หน้าสัมผัสของตัวบอดี้
  image

  • ต้องแน่ใจว่า ขั้วคอนแท็คต่าง ๆ นั้นไม่มีการบิดงอ.
  • ต้องแน่ใจว่า ไม่มีสิ่งใดปิดบังหรือกีดขวางขั้วคอนแท็คต่าง ๆ นั้น.

  สำคัญ: ถ้าหากขั้วคอนแท็คต่าง ๆ ของตัวบอดี้กล้องมีการบิดงอ จะต้องส่งเครื่องเข้ารับบริการตรวจสอบ.

 6. ถ้าหากขั้วคอนแท็คต่าง ๆ ไม่มีการบิดงอ หรือ มีสิ่งกีดขวางอื่นใด ให้ติดตั้งเลนส์เข้าไปกับตัวบอดี้กล้องใหม่.

 7. เปิดกล้องขึ้นมา.

 8. ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป, ให้ลองทำการเชื่อมต่อกล้องตัวอื่นที่แตกต่างดู (ถ้ามี) เพื่อดูว่า ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับเลนส์หรือตัวบอดี้ของกล้อง.

 9. สำคัญ: ถ้าหากปัญหานั้นไม่ได้เกิดกับเลนส์ตัวอื่น, แสดงว่าเลนส์ตัวก่อนหน้านั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้ว. อย่างไรก็ตาม ถ้าหากยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นกับเลนส์ตัวอื่นอยู่อีก, แสดงว่าตัวบอดี้ของกล้องอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาไม่หายไปและมีการใช้เลนส์ที่เป็นของยี่ห้ออื่น, แสดงว่าเลนส์นั้น (หรือ ตัวอะแดปเตอร์ของเลนส์) น่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกัน. การทำงานของเลนส์ของบริษัทอื่นไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำได้เป็นปกติ. แม้ว่าเลนส์ของบริษัทอื่นนั้นไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับกล้องเพื่อการทำงานของ Auto Focus (AF) และ Auto Exposure (AE), รูปภาพอาจจะยังคงสามารถถ่ายได้โดยการปรับตั้งกล้องไปเป็น Manual (M), จากนั้น ทำการปรับตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่าเปิดรับแสง ค่า ISO, และการโฟกัส ด้วยตนเองแทน.