หมายเลข ID หัวข้อ : 00134862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2017

BRAVIA TV ไม่มีแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Screen mirroring หรือ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มี BRAVIA แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ของท่าน ที่ทำงานได้กับฟีเจอร์ Screen Mirroring หรือ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct:

สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานได้กับ Screen mirroring
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า อินพุทของทีวีได้มีการตั้งไว้เป็น Screen Mirroring

สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct

 • สำหรับรุ่นปี 2557:
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของ Built-in Wi-Fi และ Wi-Fi Direct มีการตั้งให้เป็น On ไว้. การปรับตั้งเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนได้จากเมนูของทีวี.
 • สำหรับ Android TV:
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของ Wi-Fi Direct มีการตั้งให้เป็น On โดยทำดังต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมท และ เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct
  4. เลือกที่ On.

   หลังจากการตรวจสอบ, กรุณาเลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.

ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

 • สำหรับรุ่นปี 2557:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอ็คเซสพอยต์) ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่โดยใช้ช่องความถี่ 12 หรือ 13. แต่ถ้าหากมีการตั้งไว้ที่ช่องความถี่นั้น, BRAVIA จะไม่แสดงขึ้นมาในอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ต่าง ๆ นั้น.

   หมายเหตุ: ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน สำหรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบการปรับตั้งนี้.
  2. เปลี่ยนแปลงช่องสัญญาณความถี่ไร้สายของเราท์เตอร์ไร้สายของท่านให้อยู่ระหว่าง 1 ch และ 11 ch.

   หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนความถี่ของช่องสัญญาณไร้สายนี้.

 • สำหรับ Android TV:
  ถ้าหากทีวีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ LAN แบบมีสาย, กรุณาทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณเชื่อมต่อให้อยู่ระหว่าง 1ch-11ch โดยทำตามดังต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมท และ เลือกที่ Settings
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct
  4. เลือกที่ Advanced settings
  5. เลือกที่ Band setting
  6. เลือกที่ Manual.
  7. เลือกที่ Channel.