หมายเลข ID หัวข้อ : 00072417 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2016

วิธีการตั้งค่าการส่องสว่าง LED ไฟที่ด้านหน้าของทีวีให้เป็นสีน้ำเงิน หรือ สีฟ้า-เขียว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการตั้งค่าการส่องสว่าง LED ที่สามารถเปลี่ยนไฟเป็นสีน้ำเงิน หรือ สีฟ้า-เขียว ให้เหมือนกับที่โชว์รูมของร้านค้า.

สำหรับ Android TV
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Demo.
สำหรับรุ่นปี 2557
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ General Set-up.
  5. เลือกที่ Illumination LED.
  6. เลือกที่ Demo.