หมายเลข ID หัวข้อ : 00072396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2018

วิธีการปิดไฟ LED ส่องสว่างของโทรทัศน์นี้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถปิดไฟที่แสดงการทำงานโดยการปรับตั้งของไฟ LED.

หมายเหตุ:
วิธีการนี้จะเป็นการปิดการแสดงภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวีไปด้วย.

สำหรับ Android TV 
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Off.
สำหรับรุ่นปี 2557
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ General Set-up หรือ Preferences.
  4. เลือกที่ Illumination LED หรือ Front Panel Illumination.
  5. เลือกที่ Off.