หมายเลข ID หัวข้อ : 00146241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2018

แสงไฟที่ด้านหน้าของทีวีสว่างเกินไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถลดแสงโดยการตั้งค่า Illumination LED.

สำหรับ Android TV:

  1. กดปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Illumination LED ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Dark, Simple Response หรือ Off.

สำหรับรุ่นเครื่องปี 2557:

  1. กดปุ่ม HOME บนรีโมท
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ General Set-up.
  4. เลือกที่ Illumination LED.
  5. เลือกที่ Dark, Simple Response หรือ Off.