หมายเลข ID หัวข้อ : 00073571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/08/2015

ฟังก์ชั่น Infrared (IR) ของ HVL-LEIR1 ไม่แสดงเอฟเฟ็คของ NightShot ใด ๆ เมื่อทำการบันทึก.

ฟังก์ชั่น Infrared (IR)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อการแก้ปัญหานี้.

ข้อสำคัญ: กล้องจะต้องมีฟังก์ชั่น NightShot เพื่อให้โหมด IR มีผลต่อเอฟเฟคใด ๆ ในการบันทึกนั้น.

  1. เปิดฟังก์ชั่น NightShot ของกล้องขึ้นมา.
  2. ตรวจสอบว่า กำลังใช้แบตเตอรี่ที่ใหม่หรือมีการชาร์จไฟไว้จนเต็มมาแล้วใน HVL-LEIR1.
  3. ได้มีตั้งไว้เป็น IR ON และเห็นไฟสีแดง.

ตำแหน่งของตัวส่งสัญญาณ IR

หมายเหตุ:

  • ตัวส่งสัญญาณ IR ของจริงไม่สว่างเท่ากับที่แสดงในภาพข้างต้น.
  • ภาพที่บันทึกจะออกมาใกล้เคียงกับภาพ (monochrome).