หมายเลข ID หัวข้อ : 00160440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2016

03-01 แสดงขึ้นมาใน Live-View Remote และไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อผิดพลาด: 03-01 แสดงขึ้นมาเมื่อปิดกล้องไปในโหมด standby หรือ ถ้าหากกล้องไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.

Image

ถ้าหากมีข้อผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา, คุณจำเป็นต้องดำเนินการเชื่อมต่อในกล้องนั้นใหม่. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.

หมายเหตุ:
 • Wi-Fi อาจจะไม่เชื่อมต่อ เนื่องจาก ซอฟต์แวร์ของกล้องหรือ Live-View Remote ไม่ได้เป็นอันที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด. ให้ทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นั้นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
 • 
 • ถ้าหากกล้อง Action cam นั้นปิดไปก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้, ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่น Auto Power Off ไปเป็น Off.
 1. กดที่ปุ่ม REC/ENTER ที่ตัว Live-View Remote ในระหว่างที่มีข้อความแสดงความผิดพลาดนี้ขึ้นมา. (ขั้นตอนที่ทำการเลือก OK) ชื่อ SSID ของกล้องจะแสดงขึ้นมา.

  Image

  หมายเหตุ: ถ้าหาก SSID ไม่แสดงขึ้นมา, ให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้งและวางกล้องและ Live-View Remote ไว้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้. เมื่อท่านใช้กล้อง Action Cam, ให้ตรวจสอบไอคอนของ Wi-Fi ว่า มีแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ.

  Image

 2. เมื่อมีหน้าจอด้านล่างนี้แสดงขึ้นมา ให้ดำเนินการเชื่อมต่อในกล้องนั้นทันที.

  Image


  • DSC-QX10, DSX-QX100:
   กดค้างที่ปุ่ม shutter.

  • DSC-QX30, ILCE-QX1, HDR-AZ1:
   กดค้างที่ปุ่ม Wi-Fi.

  • HDR-AS15、HDR-AS30V、HDR-AS100V、HDR-AS200V、FDR-X1000V:
   เมื่อ ACPT? แสดงบนหน้าจอของกล้อง ให้กดที่ปุ่ม REC/ENTER ของกล้อง.

  • FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50:
   ถ้า  Image  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ, เลือกที่ OK ใช้ปุ่ม UP หรือ DOWN และ กดที่ปุ่ม REC/ENTER.

ถ้าหากวิธีการด้านบนไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น, ให้ลองคำถาม&คำตอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหาตามด้านล่างนี้.

Live-View Remote ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่านทาง Wi-Fi ได้.