หมายเลข ID หัวข้อ : 00094464 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2016

วิธีการแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวีโดยใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การแสดงหน้าจอของคอมพิวเตอร์ให้ไปแสดงบนทีวีสามารถจะทำได้ผ่านทางฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

สำคัญ:

 • ฟีเจอร์นี้จะทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 8.1.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์นั้นรองรับฟีเจอร์ Miracast ได้.

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการแสดงหน้าจอของคอมพิวเตอร์บนทีวี:

บนทีวีโซนี่:

 1. กดที่ปุ่ม INPUT ของรีโมทที่จัดมาให้.
 2. กดลูกศรชี้ ขึ้นบน หรือชี้ ลงล่าง เพื่อทำการเลือกที่ Screen mirroring.

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลือก Built-in Wi-Fi ในทีวีได้มีการตั้งไว้เป็น On.

ในคอมพิวเตอร์:

 1. ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยกันได้, ให้เปิดการปรับตั้ง Wi-Fi ไปที่ on.
  Windows 8.1 Network On
  หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย.
 2. กดที่คีย์ Windows logo และ C พร้อมกัน.
 3. เลือกที่ Devices charm.
  Devices charm
 4. เลือกที่ Project.
  Project option
 5. เลือกที่ Add a display.
  Add a Display
 6. เลือกที่ Add a Device.
  Add a Device
 7. เลือกที่ model number ของทีวี.

  Select the model number on the laptop

  หมายเหตุ:

  • ขึ้นอยู่กับทีวีที่ใช้อยู่, คอมพิวเตอร์อาจจะมีการเตือนให้คุณใส่ WPS PIN.
  • ถ้าหากคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนให้คุณป้อน WPS PIN, ให้ตรวจสอบ WPS PIN ที่แสดงบนหน้าจอทีวี. ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่มีการแจ้งให้ป้อน WPS PIN, หน้าจอของคอมพิวเตอร์แลปทอปจะแสดงบนทีวีในทันที.
  • สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ, อาจจะต้องทำการเลือก Next ที่แสดงในหน้าจอคอมพิวเตอร์บนทีวี.