หมายเลข ID หัวข้อ : 00139818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2016

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman ที่เชื่อมต่อทาง USB และไม่มีการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก สาเหตุต่อไปนี้:

 • ความสกปรกของขั้วต่าง ๆ อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว.
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้รักษาให้ขั้วต่อต่าง ๆ สะอาดอยู่เสมอ. ถ้าหากขั้วของเครื่อง Walkman สกปรก, ให้ทำความสะอาดขั้วต่าง ๆ นั้นโดยใช้ขนแปรงสำหรับสีฟัน (ชุบน้ำให้ชื้น).
  ปัดขั้วต่าง ๆ นั้นเบา ๆ อย่าให้เป็นรอยบนตัวกรอบเครื่องได้.
  Terminals
  หลังจากที่ทำการปัดให้สะอาดแล้ว, ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด, เช็ดน้ำบนตัวเครื่อง Walkman ออกทั้งหมดด้วยผ้านุ่ม หรือก้านสำลี, แล้วทิ้งเครื่อง Walkman ไว้ในบริเวณที่ร่มที่มีการระบายอากาศที่ดีให้เครื่องแห้ง.

  สำคัญ:
  - ห้ามทำให้เครื่อง Walkman แห้งโดยการใช้ลมร้อนเป่าจากเครื่องเป่าผม.
  - แท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ ไม่ได้เป็นตัวที่กันน้ำได้. กรุณาอย่าทำให้แท่นวางนี้เปียกน้ำ.

 • เครื่อง Walkman ของคุณติดตั้งเข้ากับแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ไม่ถูกต้อง.
  ให้ใส่เครื่อง Walkman ของคุณเข้ากับแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ถูกต้อง. การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้น (ไฟ OPR จะติดสว่างเป็นสีแดง) แม้ว่า การเชื่อมต่อจะไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง, แต่มีความเป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์จะไม่รองรับเครื่อง Walkman. ในกรณีเช่นนี้, ให้ถอดเครื่อง Walkman ออกจากแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้ และ ใส่เข้ากับแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้อีกครั้ง. กรุณาทำการตรวจสอบกับสิ่งต่อไปนี้:
  Image 

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของคุณสะอาด.
  2. ใส่เครื่อง Walkman ของคุณเข้ากับแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้.
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman (1) และแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้(3) มีการสัมผัสกันดีแล้ว.
  3. เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของแท่นวาง USB cradle ที่จัดมาให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำงานด้วย.
   การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟ OPR (4) บนแท่นวาง USB cradle ที่จัดให้ติดสว่างเป็นสีแดง.

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้เครื่อง Walkman ของคุณเป็นครั้งแรก หรือ ถ้าหากคุณ ไม่ได้ใช้เครื่อง Walkman เป็นเวลานาน, อาจต้องใช้เวลา 2-3 นาที ที่ได้รับการรองรับโดยคอมพิวเตอร์, แม้ว่า การชาร์จไฟจะเริ่มต้นขึ้น (ไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีแดง). ให้ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์มีการรองรับเครื่อง Walkman หรือไม่หลังจากที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วประมาณ 10 นาที.

การรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของคุณ

กดที่ปุ่ม RESET ด้วยปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษ. เมื่อคุณทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของคุณ, กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจในสิ่งต่อไปนี้:

 • เครื่อง Walkman ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เครื่อง Walkman ของคุณไม่ทำการเล่นเพลง

Reset button location

หมายเหตุ: ไม่มีการลบข้อมูลออกไปจากการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของคุณ

ถ้าหากคุณได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นและหลอดไฟ OPR ไม่ติดสว่าง ที่จะเป็นการแสดงว่า เครื่อง Walkman กำลังชาร์จไฟอยู่, เครื่องของคุณอาจต้องส่ง ศูนย์บริการ เพื่อรับการตรวจสอบ.

ถ้าหากหลอดไฟ OPR ติดสว่างอย่างที่ควรจะเป็น, แต่คอมพิวเตอร์กลับไม่มีการรองรับเครื่อง Walkman เพื่อที่คุณจะสามารถโอนถ่ายเพลงได้ ให้ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้:

สำคัญ:

 • ถ้าหากมี New Hardware Wizard ปรากฎขึ้นมาและมีการแจ้งให้ระบุตำแหน่งของไดร์ฟเวอร์ ให้ระบุไปที่ไดเร็กตอรี่ต่อไปนี้: C:/WINDOWS/INF.
 • เมื่อคุณใช้งานเครื่องเล่น Walkman เป็นครั้งแรก, ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน, หรือถ้าแบตเตอรี่หมดกำลังไฟ, อาจต้องใช้เวลานานถึง 5 นาที สำหรับการที่จะได้รับการรองรับหรือเริ่มต้นการชาร์จไฟได้. ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รรับการรองรับหรือไม่เริ่มต้นการชาร์จไฟหลังจากที่รอนาน 5 นาที, ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องเล่นโดยการกดที่ปุ่ม reset.
 1. ปลดเครื่องเล่น Walkman ออกจากคอมพิวเตอร์, ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่. เมื่อคอมพิวเตอร์ทำการรีสตาร์ทเสร็จสิ้น, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ตรวจสอบว่า ในตอนนี้ได้รับการรองรับโดยคอมพิวเตอร์หรือไม่.
 2. ถ้าหากเครื่อง Walkman ยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้กดที่ปุ่ม RESET ที่อยู่บนเครื่องเล่น Walkman ด้วยวัตถุที่เล็ก เช่น คลิปหนีบกระดาษ.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman ยังคงไม่ได้รับการรองรับ และ เชื่อมต่อเข้ากับ USB hub, ให้ถอดออกและเชื่อมต่อเข้าไปโดยตรงกับคอมพิวเตอร์.
 4. ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman ยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้ลองต่อกับพอร์ต USB อันอื่นที่แตกต่างออกไปในคอมพิวเตอร์ใหม่.