หมายเลข ID หัวข้อ : 00183440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

แอป Smart Remote Embedded จะถูกลบออกหรือไม่ ถ้าหากการปรับตั้งของกล้องถูกรีเซ็ตโดยการเลือกไปที่ Initialize?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่เหมือนกับแอปต่าง ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ PlayMemories Camera, แอป Smart Remote Embedded นี้จะมีการติดตั้งมาให้พร้อมแล้วในหน่วยความจำของกล้อง และจะไม่มีการลบหายไป เมื่อมีการรีเซ็ตการปรับตั้งของกล้องโดยการเลือกที่ตัวเลือก Initialize ในการตั้งค่าของ Setup.