หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2018

วิธีการใช้การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีนี้สามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำงานกับการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยด์).

การเชื่อมต่อต้องทำโดยเลือกการจำลองหน้าจอ (mirroring) ของทีวี และในอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ.

ให้อ้างอิงถึงรายการของอุปกรณ์ Wi-Fi Certified ที่จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

หมายเหตุ:


ถ้าต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวี

หมายเหตุ: เมนูการใช้งานจะเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องนั้น. คำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้เป็นการใช้งานของซีรี่ย์ W900A เป็นตัวอย่าง.

 1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมททีวี, เลือกที่ Screen mirroring โดยใช้ปุ่ม Image / Image, จากนั้น กดปุ่ม Enter.

  * ทีวีจะเข้าสู่โหมด standby และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือ.

  Image

 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือที่ใช้งานได้กับ Screen-mirroring ของคุณเข้ากับทีวี. ตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี.

คำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android 4.4) เช่น.

 1. แตะที่ Settings.
 2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
 3. เลือกที่ Screen mirroring.
 4. ในหน้าจอของ Screen mirroring, แตะที่ Start.
 5. เลือกที่ OK.
 6. แตะที่ชื่อทีวีของคุณ.

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำในหนังเรื่องต่อไปนี้.

 


แสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

 • เมื่อหน้าจอ standby สำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา, กดที่ปุ่ม OPTIONS, จากนั้น เลือกที่ Show Device List / Delete.
 • เพื่อทำการยกเลิกการลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์, ให้เลือกอุปกรณ์นั้นในรายการที่จะทำการลบ, จากนั้น กดที่ปุ่ม Image  เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน.
 • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์ทั้งหมด, กดปุ่ม OPTIONS ในรายการ, เลือกที่ Delete All, จากนั้น กดปุ่ม Yes ในหน้าจอยืนยัน.

ไอคอนต่าง ๆ ทางด้านซ้ายของรายการจะมีการแสดงดังต่อไปนี้.

Image (ไอคอนที่เลือกไว้): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Image (ไอคอนหน้าจอ): อุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Screen mirroring


ถ้าต้องการแสดงไดอะล็อก เมื่อพยายามทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี

 

 • การเปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ สามารถจะหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ตั้งใจได้.
 • เมื่อหน้าจอ standby สำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา, กดปุ่ม OPTIONS , จากนั้น เลือกที่ Registration NotificationOn.
 • โปรดทราบว่า เมื่อคุณปฏิเสธการร้องขอลงทะเบียนจากอุปกรณ์หนึ่ง, คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้อีก นอกจากจะต้องทำการลบชื่อนั้นจากรายการของอุปกรณ์ออกไปก่อน.
 • ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ปฏิเสธการรับลงทะเบียนไปแล้ว ให้กดปุ่ม OPTIONS b, เลือกที่ Show Device List / Delete, จากนั้น ให้ลบอุปกรณ์ที่ปฏิเสธไปนั้นออก. จากนั้น, ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์นั้น.

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อต้องเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Screen mirroring: ความถี่เชื่อมต่อ 2.4GHz (ไม่รองรับ 5GHz).
 • อุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Miracast: ความถี่เชื่อมต่อ 2.4GHz (ไม่รองรับ 5GHz).