หมายเลข ID หัวข้อ : 00068607 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เลนส์ติด และไม่เปิดออกมา ไม่ดึงกลับหรือยืดออกมา.

เลนส์ติด และไม่เปิดออกมา ไม่ดึงกลับหรือยืดออกมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

สำคัญ: ปิดเพาเวอร์ลงไป, จากนั้น อาจมีข้อความเปิดแสดงขึ้นมา ถ้าหากกล้องมีการตรวจพบว่า มีแรงกดที่มากเกินไป, ผงฝุ่น หรือเศษขยะในตัวเลนส์. ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น, ให้ปิดเพาเวอร์ของกล้องลงไป และจากนั้น ให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่.

  1. ปิดเพาเวอร์, และถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออกไป, แล้วใส่เข้าไปในกล้องใหม่.
  2. เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา และตรวจสอบว่า ส่วนขับของเลนส์มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหรือไม่.
  3. ถ้าหากเลนส์ยังไม่เปิดออก, ยืดหรือขยายออกมา,  รีเซ็ต กล้อง.


Image

[A] ส่วนขับของเลนส์ 

ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้อาการนี้ได้, ตัวเครื่องอาจต้องได้รับการ ตรวจสอบ.