หมายเลข ID หัวข้อ : 00139914 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอเข้ากับเครือข่ายโดยการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือ ทีวี ไม่ได้มีความสามารถในการใช้งานกับอินเตอร์เน็ตได้ทุกครบทุกเครื่อง. ถ้าต้องการดูว่า เครื่องของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่, ให้ตรวจสอบสเปคหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
 • ขอแนะนำ ให้ใช้ wireless bridge  ถ้าหากอุปกรณ์วิดีโอนั้นไม่มีฟังค์ชั่นที่จะทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้และ ไม่สาย LAN ให้เชื่อมต่อในห้องหรือบริเวณที่อุปกรณ์วิดีโอนั้นตั้งอยู่.

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์แบบใช้สายกับเครื่องเล่น Sony Blu-ray Disc, TV หรือ Network media player:

สำคัญ:

 • สายเคเบิล, DSL, หรือ มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบอื่น ๆ.
 • เราท์เตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับโมเด็มความเร็วสูงที่ทำงานได้..
 1. เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์เข้ากับแจ็ค (LAN) อยู่ทางด้านหลังของเครื่อง.
  Image
 2. ใช้ฟีเจอร์ Network set up จากเมนูของอุปกรณ์วิดีโอเพื่อทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อแบบใช้สาย.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างนี้อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามรุ่นนั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์สำหรับคำสั่งสำหรับรุ่นนั้น ๆ.

  1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME หรือ Menu.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Network Setup.
  5. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อแบบสาย.

ถ้าหากใช้ DMX-NV1 BRAVIA Internet Video Link (BIVL) กับเราท์เตอร์แบบใช้สาย และ ทีวีของ Sony ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม:

 1. เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์เข้ากับแจ็ค LAN บนตัว BIVL.
 2. เชื่อมต่อปลายต่อรูปตัว L ของสาย HDMI ที่จัดมาให้กับขั้วต่อของ HDMI OUT ของเครื่อง BIVL.
 3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับ HDMI input ของทีวี.
 4. เชื่อมต่อปลายด้านที่เล็กกว่า (mini B) ของสาย USB ที่จัดมาให้เข้ากับพอร์ต DMex port ในเครื่อง BIVL.
 5. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับพอร์ต DMex ของทีวี.