หมายเลข ID หัวข้อ : 00135166 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BRAVIA Internet Video เข้ากับ Wireless Gaming Adapter.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ หรือทีวีทุกรุ่นที่ใช้งานฟังก์ชั่นอินเตอร์เน็ตนี้ได้. ถ้าต้องการดูว่า เครื่อง Blu-ray Disc หรือทีวีของท่านมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์ได้หรือไม่, ให้ตรวจสอบในรายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของเครื่อง. 
 • ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ไขปัญหานี้, ต้องแน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ และ มีการเปิดใช้งานโมเด็ม.
 1. เชื่อมต่อ gaming adapter เข้ากับ A/C power.
 2. ทำตามขั้นตอนการใช้งานระบบที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อตัดการเชื่อมต่อของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:
 3. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับ gaming adapter.
 4. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับพอร์ตของเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์.
 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา.
 6. เปิด Web browser ขึ้นมา และใส่ IP address ของ gaming adapter เข้าไปที่แถบ Address.

  หมายเหตุ: IP address นี้จัดมาให้โดยผู้ผลิตของ gaming adapter.

 7. ถ้าหากมีพร็อมพ์เตือนขึ้นมา, ให้ป้อน Username และ Password.

  หมายเหตุ: ซึ่ง username และ password นี้จัดมาให้โดยผู้ผลิตของ gaming adapter นั้น.

 8. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่าของ wireless settings.

  หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอยู่ในคู่มือแนะนำที่จัดมาให้กับตัว gaming adapter.

 9. เมื่อการตั้งค่าของ wireless setup เสร็จ, ให้ถอดสาย ethernet ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อของ LAN บนอุปกรณ์ BRAVIA Internet Video (BIV).
  Image