หมายเลข ID หัวข้อ : 00187445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/03/2018

Bluetooth คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Bluetooth คืออะไร?

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลระยะใกล้ จากอุปกรณ์ดิจิตอลหนึ่งไปยังตัวอื่น. Bluetooth เป็นการเชื่อมต่อไร้สายแบบ หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ที่สำคัญแบบหนึ่ง ที่่ใช้ย่านคลื่นวิทยุ 2.4 GHz.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.bluetooth.com

โปรไฟล์คืออะไร?

อุปกรณ์สองตัวที่จะทำการเชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องรองรับโปรไฟล์เดียวกัน. ถ้าหากอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นรองรับโปรไฟล์ที่ต่างกัน จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้.
ตรวจเช็ครายละเอียดสเปคของอุปกรณ์นั้น ๆ สำหรับดูโปรไฟล์ที่รองรับได้.

การจับคู่คืออะไร?

เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในครั้งแรก จะต้องมีการลงทะเบียนก่อน. กระบวนการนี้เรียกว่าการจับคู่.
สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.