หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

ไม่สามารถทำการจับคู่อุปกรณ์ไร้สายแบบ Bluetooth ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อของ Bluetooth จะมีการต่ออยู่เรียบร้อยแล้วกับอุปกรณ์ที่ท่านไม่ต้องการจะเชื่อมต่อด้วย หรือ การเชื่อมต่อของ Bluetooth มีการตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง.

Image

เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth มากกว่าหนึ่งอัน กับลำโพงหรือหูฟัง, ท่านอาจจะ ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้.

กรุณาตรวจสอบดูวิธีการใช้ร่วมกันของอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่:

เมื่อใช้หูฟัง หรือ ลำโพง หรือ อุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานได้กับ NFC.

แตะเครื่องหมาย NFC บนอุปกรณ์ Bluetooth กับหูฟัง หรือ ลำโพงนั้นอีกครั้ง.
ยกเลิกหน้าจอของอุปกรณ์มือถือนั้น.

                       Image

เป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อนั้น.


เมื่อใช้อุปกรณ์ Android (เมื่อท่านไม่ทราบว่าใช้งานได้กับ NFC หรือไม่).

ดำเนินการเชื่อมต่อตามวิธีการด้านล่างนี้:

 1. ตั้งค่าลำโพง หรือหูฟัง ให้อยู่ในโหมด pairing.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการของโหมด pairing จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.
  • ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่ม power จะเป็นการตั้งค่าให้เป็นโหมด pairing.
   1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และจากนั้น ให้รอสักครู่ในระหว่างที่กดค้างปุ่มเพาเวอร์ไว้.
   2. เมื่อไฟเพาเวอร์กะพริบเป็นสีแดงหรือน้ำเงิน, แสดงว่าอุปกรณ์นั้นจะเข้าสู่โหมด pairing.

 2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย.
  หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานกับ Android 6.0 จะมีอธิบายไว้ดังด้านล่างนี้.


  1. แตะที่ปุ่ม HOME.

   Image

  2. แตะที่ settings.

   Image

  3. แตะที่ Bluetooth.

   Image

  4. แตะที่ชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ในรายการ Bluetooth.

   Image

   หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่มีแสดงในรายการ Bluetooth, จะมีการตั้งค่า Bluetooth ไว้เป็น off. ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่น Bluetooth ให้เป็น on.

   Image

   เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น, จะมีข้อความ connected ที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น.

   Image

   เป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อนั้น.

เมื่อใช้กับอุปกรณ์ iOS.

ดำเนินการเชื่อมต่อตามวิธีการด้านล่างนี้:

 1. ตั้งค่าลำโพง หรือ หูฟัง ให้อยู่ในโหมด pairing.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการของโหมดการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.
  • ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่ม power จะเป็นการตั้งค่าให้เป็นโหมด pairing.
   1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และจากนั้นให้รอสักครู่ในระหว่างที่กดค้างปุ่มเพาเวอร์ไว้.
   2. เมื่อไฟเพาเวอร์กะพริบเป็นสีแดงหรือน้ำเงิน, แสดงว่าอุปกรณ์นั้นจะเข้าสู่โหมด pairing.

 2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานกับ iOS 10 จะมีอธิบายไว้ดังด้านล่างนี้.

  1. แตะที่ settings บนหน้าจอ HOME.

   Image

  2. แตะที่ Bluetooth.

   Image

  3. ตั้งค่า Bluetooth ไปเป็น ON.
  4. แตะที่ชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ในรายการ Bluetooth.

   Image

   หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่มีแสดงในรายการ Bluetooth, มีความเป็นไปได้ที่ ฟังก์ชั่น Bluetooth จะมีการตั้้งค่าไว้เป็น off. ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่น Bluetooth ให้เป็น on.

   Image

   เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น, จะมีข้อความ connected แสดง ที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น.

   Image

   เป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อนั้น.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการเชื่อมต่อ Bluetooth กับ เครื่อง Walkman, หูฟัง, เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Sound Bar, ให้อ้างอิงกับ: