หมายเลข ID หัวข้อ : 00085013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2016

จำเป็นต้องทำการจับคู่ให้กับการเชื่อมต่อแต่ละครั้งหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.

เมื่อเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เป็นครั้งแรก, จำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนให้กับทั้งคู่. สิ่งนี้เรียกว่า การจับคู่. การจับคู่จำเป็นเฉพาะกับการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นรู้จักกันโดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อครั้งถัดไป.

ท่านจะต้องดำเนินการจับคู่นี้ให้เสร็จอีกครั้ง ถ้าหากข้อมูลของการนับคู่นั้นถูกลบออกไปหรือเสียหาย. เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบทื้งไปหลังการตรวจซ่อมมา.
  • ถ้าหากอุปกรณ์ตัวใหม่ถูกจับคู่หลังการครบจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถลงทะเบียนได้ไปแล้ว.
    สำหรับรายละเอียด, ให้อ้างอิงกับคำถาม&คำตอบ:
    จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ไร้สายแบบ Bluetooth ที่สามารถจับคู่ได้คือเท่าใด?
  • ตัวเครื่องได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน.
  • ข้อมูลการจับคู่มีถูกลบหายไป.
  • ฟังก์ชั่น Speaker Add มีให้ใช้งานและทำงานอยู่หรือไม่.

ถ้าหากอุปกรณ์ที่ท่านจับคู่ไปแล้วนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อได้, ให้ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง.