หมายเลข ID หัวข้อ : 00085006 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2016

รหัสผ่าน (passcode), หรือ password, สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อันอื่นคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ, เมื่อทำการจับคู่, จะมีหน้าจอให้ป้อนรหัส passcode หรือ passkey จะแสดงขึ้นมา. รหัสของการจับคู่สำหรับเครื่องนี้กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น คือ 0000 (ศูนย์สี่ตัว).

หมายเหตุ:

  • เครื่องนี้ไม่สามารถทำการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ รหัส passcode ที่แตกต่างจากนี้ได้.
  • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ นั้น, รหัส passcode อาจจะเรียกว่า Pass key, PIN code, PIN number or Password.