หมายเลข ID หัวข้อ : 00128276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2016

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

สำคัญ:

 1. ถอดสาย USB ออกจากทั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอและคอมพิวเตอร์.

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พอร์ต USB บนทั้งสองของกล้องถ่ายภาพวิดีโอและคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีฝุ่นหรือสกปรก.

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ต่อสายเคเบิล USB เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลายอีกด้านของสาย USB มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นโดยตรงกับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ:

  • ต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB หรือสาย USB ในตัว.
  • หันด้านที่มีเครื่องหมาย Imageขึ้นด้านบน และ ใส่สายเข้าไปให้แน่นหนา.
   Image
  • ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วยสาย USB ในตัวมีความยาก เนื่องจาก ยาวไม่พอ ให้เชื่อมต่อด้วยสาย USB.
  • อาจจะไม่สามารถทำการนำเข้าได้โดยใช้สาย USB ของยี่ห้ออื่น แม้ว่า คุณจะสามารถใช้สายนั้นทำการชาร์จไฟได้.
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่านตัว USB hub.
  • คุณไม่สามารถทำการนำเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ได้.
 5. ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ USB อื่นใด (ยกเว้นของเมาส์และคีย์บอร์ด) ออกจากคอมพิวเตอร์.

 6. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอไว้นานประมาณ 30 วินาที.

 7. หลังจาก 30 วินาที, ให้เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมาใหม่.

  สำคัญ:

  • ถ้าหากคุณมีกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่สามารถใช้งาน USB Streaming ได้, คุณอาจต้องทำการเปิดฟีเจอร์ USB Streaming ในเมนูของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นก่อน. อย่างไรก็ตาม, ไม่ได้มีกล้องถ่ายภาพวิดีโอครบทุกตัวที่มีการเชื่อมต่อทาง USB จะรองรับ USB Streaming ได้หมด.
  • หลังการเปิดกล้องขึ้นมา, กล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่นจะต้องให้คุณเลือก USB CONNECT หรือ COMPUTER บนหน้าจอ LCD.
  • ถ้าหากจำเป็น, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 8. ตรวจสอบหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.

  • ถ้ามี USB connected, MTP connected, หรือ Mass Storage connected แสดงในหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. แสดงว่า กล้องถ่ายภาพวิดีโอได้รับการรองรับโดยคอมพิวเตอร์.
  • ถ้าหากมีข้อความ Check the connected device แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. หลังจากที่ได้รับการรองรับโดยคอมพิวเตอร์, มีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อนั้นถูกยกเลิกไป เนื่องจาก สาย USB ถูกปลดออกหรือสูญเสียการเชื่อมต่อ ฯลฯ. ให้เชื่อมต่อสาย USB นั้นเข้าไปใหม่.
  • ถ้าหากมี USB SELECT แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. ให้แตะที่ USB Connect. กรณีที่มี USB Connect มากกว่าหนึ่งอัน, ให้แตะที่ USB Connect ของสื่ออันที่ต้องการนำเข้าในกลุ่มของ Image (หน่วยความจำภายใน), Image  (ฮาร์ดดิสก์ภายใน), Image (การ์ดหน่วยความจำ).
 9. เปลี่ยน USB Connect Setting และ USB LUN Setting ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. (สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่ออกวางจำหน่ายก่อนปี 2554.)
  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า.

  • เปลี่ยน MENU - Setup - USB Connect Setting - Mass Storage.
  • เปลี่ยน MENU - Setup - USB LUN Setting - Single.
 10. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นในคอมพิวเตอร์. ถ้าหากกล้องของคุณไม่ได้รับการรองรับ แม้ว่า คุณจะเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB อันอื่น ให้ลองทำการบูตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่.

  สำคัญ:

 11. ถ้าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีก, อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสาย USB ใหม่.

 12. ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นครบถ้วน, ทำการเปลี่ยนสาย USB ใหม่แล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่อาจแก้ไขได้, ให้ลองทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น.

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาไม่เกิดกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น, แสดงว่า พอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์เครื่องแรกอาจจะไม่ได้มีการตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสมหรืออาจมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รบกวนการเชื่อมต่อ. ในสถานการณ์เหล่านี้ จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม.

ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาได้. ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วย, แสดงว่า กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony อาจจำเป็นต้องได้รับการ บริการ.