หมายเลข ID หัวข้อ : 00127257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/08/2016

วิธีการรีเซ็ตกล้องถ่ายภาพวิดีโอให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กล้องถ่ายภาพวิดีโอ รุ่นต่าง ๆ สามารถจะกลับคืนสู่ค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงานได้โดยการกดปุ่ม RESET เล็ก ๆ บนตัวกล้อง ถ่ายภาพวิดีโอนั้นหรือ โดยการใช้ตัวเลือก Initialize ในเมนู.
เพื่อที่จะดูว่ากล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านมีปุ่ม RESET หรือไม่, หรือ ต้องใช้ข้อมูลจำเพาะของรุ่นในการทำตามขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.
คู่มือที่มีอยู่ในระบบออนไลน์ สามารถจะใช้ค้นหาได้ง่าย ๆ ด้วยคำว่า Reset หรือ Initialize ถ้าต้องการหาวิธีดำเนินการสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.

หมายเหตุ:
 • ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นแล้วในระหว่างที่กำลังดำเนินการรีเซ็ตนี้อยู่.
 • ถึงแม้ว่า ท่านจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ก็ตาม, ภาพยนตร์และภาพถ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดก็ยังคงอยู่.
 • ถ้าหากมีรหัสแสดงความผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย C: หรือ E: แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ, การรีเซ็ตอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้.

การใช้ตัวเลือก Initialize ในเมนู

 1. MENU → SetupGeneral SettingsInitializeOK
 2. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นรีบูตขึ้นมาใหม่, เมนูการปรับตั้งเวลาและวันที่จะแสดงออกมา ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการปรับตั้งการเตรียมพร้อมเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จ.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก กล้องถ่ายภาพวิดีโอต่าง ๆ จะมีรูปแบบการจัดวางระบบเมนูที่แตกต่างกัน, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเฉพาะสำหรับรุ่นกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน.

การใช้ปุ่ม RESET

 1. หาตำแหน่งของปุ่ม RESET บนตัวกล้อง.
 2. ให้ใช้วัตถุที่ปลายแหลม (เช่น ปากกาลูกลื่น) กดค้างที่ปุ่ม RESET นาน 2-3 วินาที.
 3. หลังจากผ่านไปได้ 2-3 วินาที, ให้ปล่อยจากการกดปุ่ม RESET.
 4. หลังจากที่กล้องถ่ายภาพวิดีโอรีบูตขึ้นมาใหม่, เมนูการปรับตั้งเวลาและวันที่จะแสดงขึ้นมา. ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้นเพื่อทำการปรับตั้งค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ให้เสร็จ.