หมายเลข ID หัวข้อ : 00091190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL เข้ากับทีวีโดยใช้สาย MHL.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ทีวีไม่ได้มีครบทุกรุ่นที่จะมีอินพุทแบบ Mobile High-Definition Link (MHL). ถ้าหากทีวีนั้นรองรับ MHL จะมีขั้วอินพุท HDMI อย่างน้อยหนึ่งอันที่จะทำการเขียนกำกับไว้ว่า MHL.
 • ถ้าหากทีวีนั้นไม่มีอินพุท MHL, ขอแนะนำให้ใช้ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI ทำการช่วยต่อ.

MHL เป็นเทคโนโลยีที่จะอนุญาตให้ทีวีสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับ MHL ได้. เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ MHL ได้, ทีวีนั้นจะสามารถใช้ทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยได้ และจะสามารถใช้แสดงรูปถ่าย เล่นเพลง หรือแสดงวิดีโอได้. รีโมทที่จัดมาให้กับทีวีนั้นสามารถจะใช้ทำการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ MHL ได้.

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL เข้ากับทีวี:

Image

  1. สาย MHL 
  2. ทีวี
  3. ใช้สาย MHL ที่ได้รับอนุญาตที่พร้อมด้วยโลโก้ MHL (ไม่รองรับ).

 1. เชื่อมต่อปลายด้านที่เล็กกว่าของสาย MHL เข้ากับอุปกรณ์ MHL.
 2. เชื่อมต่อปลายด้านที่ใหญ่กว่า (HDMI) ของสาย MHL เข้ากับอินพุท HDMI ของทีวีที่รองรับ MHL ได้.
 3. เปิดอุปกรณ์ทั้งสองขึ้นมา.
 4. จากเมนูของทีวี, ให้ตั้ง Auto Input Change (MHL) ไปเป็น On เพื่อให้ทีวีนั้นทำการสลับไปเป็นอินพุท MHL เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ MHL ได้เข้าไป. การปรับตั้งของ Auto Input Change (MHL) อาจจะไม่ทำงาน ถ้าหากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MHL นั้นไม่รองรับฟีเจอร์นี้.

หมายเหตุ:

 • สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นที่เกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ข้างต้น, กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.
 • สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MHL บางรุ่นจะอนุญาตให้ท่านรับสายโทรเข้าหรือข้อความได้ในระหว่างที่โทรศัพท์นั้นเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สาย MHL.
 • บางฟังก์ชั่นของรีโมทจะไม่มีให้ใช้งานได้. การทำงานนี้จะเป็นไปตามการปรับตั้งและความสามารถของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับ MHL ได้นั้นทุกประการ.