หมายเลข ID หัวข้อ : 00112036 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ โดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ด้วยกล้องของท่านได้ โดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้บริการ Wi-Fi ของท่าน.
ขั้นตอนคำแนะนำต่าง ๆ จะมีอยู่ในลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องครบทุกรุ่นที่จะใช้ Wi-Fi ได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น.