หมายเลข ID หัวข้อ : 00163703 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2016

วิธีการเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคโดยใช้ Sound Organizer.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเพิ่มหรือลบเครื่องหมายแทรคใน Sound Organizer.

การเพิ่มเครื่องหมายแทรค:

 1. เลือกเพลงที่คุณต้องการจะทำการเพิ่มเครื่องหมายแทรคจากรายการของเพลง.
 2. คลิกที่ Edit Mode จากด้านขวาบนของหน้าต่าง Sound Organizer.
 3. คลิกที่ Track Mark และจะมีรูปคลื่นแสดงขึ้นมาในแถบ Edit Mode.
 4. คลิกในแถบควบคุมการ Playback เพื่อทำการเล่นเพลง, และ จากนั้น ให้คลิกที่ส่วนของเพลงที่ท่านต้องการจะเพิ่มเครื่องหมายแทรค.
 5. คุณสามารถจะทำการปรับตำแหน่งของเครื่องหมายแทรคได้โดยการลากเครื่องหมายแทรคนั้นและทำการขยับไปทางซ้ายหรือทางขวา.
 6. คลิกที่ Save.

การลบเครื่องหมายแทรค:

 1. ในภาพรูปคลื่น, คลิกที่ เครื่องหมายแทรคที่คุณต้องการจะทำการลบ.
 2. คลิกเพื่อทำการลบเครื่องหมายแทรค.
 3. คลิกที่ Save.

หมายเหตุ:

 • คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องหมายแทรค สามารถจะเข้าถึงได้โดยคลิกที่ Help < Add Track Mark to file.
 • เครื่องหมายแทรคไม่สามารถจะทำการเพิ่มหรือลบได้ เมื่อใช้ Podcast.