หมายเลข ID หัวข้อ : 00163702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2016

วิธีการตัดหรือแบ่งไฟล์เพลงต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ Sound Organizer.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  1. เลือกหนึ่งรายการที่อยู่ใน My Library.
  2. จากรายการของไฟล์นั้น, ให้เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการจะแบ่งไว้.
  3. คลิกที่ Edit Mode จากนั้น คลิกที่ Divide. จะมีรูปคลื่นแสดงในบริเวณสำหรับใช้ทำการแก้ไขขึ้นมา.
  4. คลิกที่ปุ่ม Playback Imageในบริเวณควบคุมเพื่อให้ทำการเล่นไฟล์เพลง จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Add divide point Imageในตำแหน่งที่คุณต้องการจะแบ่งไฟล์เพลงนั้น. คุณอาจจะทำการปรับแต่งจุดแบ่งนั้นได้ตามที่ต้องการโดยการลากและขยับเครื่องหมายแทรค.
  5. คลิกที่ Start จากนั้น คลิกที่ Start Divide ในกรอบที่แสดงขึ้นมา.

หมายเหตุ:

  • ไฟล์เพลงที่ได้รับการแบ่งจะถูกบันทึกไว้ที่ My Library.
  • Podcasts ไม่สามารถจะทำการแบ่งได้.
  • ดูคู่มือการทำงานอย่างสั้น (Quick Operation Guide) ในระหว่างการรวมไฟล์ได้โดยไม่มีการทำให้การทำงานขาดตอนแต่อย่างใด.

สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้รายละเอียดเฉพาะรุ่น เพื่อดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้น, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.